Mūsų veikla

2024 metais įgyvendiname projektus:

  • Pažinkime gimtąjį kraštą;
  • Be judėjimo gyvenimas tik letargo sapnas (Ž. Ž. Ruso);
  • Mokykis visą gyvenimą;
  • Mūsų dienos kaip šventė.
    Mūsų vykdomus projektus remia Tauragės rajono savivaldybė, skirdama lėšų iš visuomenės sveikatos
    rėmimo specialiosios programos, nevyriausybinių organizacijų, kultūrinių renginių, neformalaus
    suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programų.
Scroll to Top