Apie mus 2

Šalia senjoro kasdien budi angelas skaistus,
kad tas, jei pargriūtų, įsikibtų į sparnus,
jei pasiklystų, parvestų jį į namus.

Gal todėl, sulaukęs sidabrinės pilnaties,
su Dievo pagalba ieško moksle pilnatvės,
ir sulaukia gilios ir gražios senatvės.

Senjorai orūs, dori, protingi ir vieningi,
turi gerą humoro jausmą ir didelę širdį,
myli vaikus, vaikaičius ir mūsų šalį.

Senjorų gyvenimišką patirtį lydi gili išmintis,
O ugdydami gražias ir prasmingas mintis,
Jie panaikina bendravimui pastojusias kliūtis.

Siekiant nepriekaištingos gyvenimo darnos,
tarp pagyvenusio žmogaus, aplinkos,
jie tikisi supratimo ir iš jaunosios kartos.

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas įregistruotas kaip savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Tauragės rajone, vienijanti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo.

VIZIJA

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas – savarankiška, visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą su Tauragės rajono pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes, atsižvelgiant į socialinės politikos naujoves bei gyvenimo pokyčius.

MISIJA

  • Užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti darbingumą, fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį.
  • Skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.
  • Ugdyti gebėjimą bendrauti tarp kartų, siekiant gyvenimo darnos, pagyvenusio žmogaus ir aplinkos harmonijos.
  • Sukurti sąlygas gerai emocinei būsenai bei palaikančiai atmosferai, kur senjorą supanti aplinka taptų pagrindiniais tobulėjimo proceso elementais.
  • Bendradarbiauti su Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais bei užsienio šalių giminingomis visuomeninėmis organizacijomis.

Scroll to Top