Istorija2

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas įkurtas 2012 metų balandžio 27 d. Universiteto įkūrimo iniciatorė – Tauragės miesto garbės pilietė Valerija Bumbulienė

Kartu su Valerija universiteto steigėjomis įvardinamos:

šviesios atminties Gražina Agapova

ir Diana Vaitiekienė

   2012-04-27 TAU steigiamajame susirinkime buvo patvirtinti universiteto įstatai, pasirašyta universiteto steigimo sutartis, išrinkta pirmininkė. Pirmąja universiteto vadove vienbalsiai išrinkta Gražina Agapova.

Pirmaisiais mokslo metais universitete veikė šie fakultetai:

  • Socialinės pagalbos ir teisės – dekanė Nijolė Navickienė
  • Sveikatos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo – dekanė Genovaitė Ardinskienė
  • Užsienio kalbų ( anglų) – dekanė Genovaitė Mockuvienė
  • Dailės ir meno pažinimo – dekanė Neringa Stašaitienė
  • Informacinių technologijų – dekanas Romualdas Maciulevičius
  • Krašto pažinimo ir kultūros paveldo.- dekanė Anastazija Pečkaitienė
  • Taikomųjų technologijų – dekanė Jolanta Surkevičienė

Universitete taip pat veikė :

  • Diskusijų klubas POST SCRIPTUM – vadovė Isvalda Aleknienė
  • Etnografinių šokių ansamblis PELĖDA – vadovė Aldona Lazdauskienė

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitete užsiėmimus neatlygintinai vedė Kauno kolegijos Tauragės skyriaus ir kitų aukštųjų mokyklų kviesti lektoriai, politikai, istorikai, menininkai bei kiti visuomeninei veikėjai. Po dviejų metų buvo išduodami sertifikatai.  Nei stojamųjų, nei baigiamųjų egzaminų ar įskaitų nėra. Parašius prašymą, sumokėjus mokestį už mokymąsi, galima tapti šio universiteto studentu. Paskaitos vyko kartą per mėnesį. Užsienio kalbų ir informacinių technologijų fakultetuose mokymai vyko dažniau, nes dviejų metų programa realizuojama per vienerius metus. Buvo organizuojami seminarai seminarai, konferencijos, disputai, kultūriniai ir sportiniai renginiai, išvykos. TAU tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą.

Įkūrus universitetą jį lankyti pradėjo 80 senjorų, kiekvienais mokslo metais studentų skaičius augo ir šiandien universitete yra 207 studentai.

Keitėsi ir fakultetų pavadinimai, daugėjo programų. Štai 2013 metais užsienio kalbų fakultete atsirado vokiečių k. programa (dėstytoja Margita Bertulienė), 2014 metais pradėjo veikti dramos ratelis RETRO (vadovė Edita Butkienė).

2014-2019 metais universitetui vadovavo Ona Sturonienė.

Šiuo laikotarpiu veikė šeši fakultetai: bendrųjų kompetencijų, dvasinio tobulėjimo, menų, sporto, sveikatos, užsienio kalbų. Universitete darbuojasi puikūs dėstytojai: vokiečių kalbos moko Rimutė Bandzinienė, anglų k. – Gintarė Kolesnikova, vizualinių menų – Audra Paulauskienė, šokio – Daivaras Linaburgis. Glaudžiai bendradarbiaujama su visuomenės sveikatos biuru, miesto biblioteka, muziejumi. Universiteto veikla buvo aktyvi ir turininga: išvykos į teatrus, edukacinės kelionės, susitikimai su įdomiais žmonėmis, kaimyninių rajonų TAU, paskaitos, seminarai.

2019-2020 m. m. siūlomos trys naujos programos. Menų fakultete dvi: meno terapija (vadovė Gitana Budginienė) ir chorinio dainavimo pagrindai (vadovė Inesa Altaravičienė), užsienio kalbų fakultete – anglų kalba pradedantiesiems (mokytoja Jūratė Senkuvienė). Šokio pamokas nuo šių mokslo metų veda choreografė Alma Rumšienė.

Scroll to Top