TAU taryba

Marytė Bartkienė,

Danutė Bernikienė,

Roma Dambrauskienė,

,Aleksandras Jurgensonas,

Virginija Kančauskienė,

Stanislovas Kavaliauskas,

Ona Kurlinkienė,

Edita Paulauskienė,

Kazimiera Savodnikienė.