Naujienos

VEIKLOS ATASKAITA

2019-2020 mokslo metai

 

2019-2020 m. m. buvo 207 TAU studentai. Universitete veikė 6 fakultetai: bendrųjų kompetencijų, dvasinio tobulėjimo, menų, sporto, sveikatos ir užsienio kalbų. Plėtodami savo veiklą papildėme menų ir užsienio kalbų fakultetų programų sąrašą: atsirado dailės terapijos, chorinio dainavimo pagrindų ir anglų kalbos pradedantiesiems programos.

Universiteto studentai glaudžiai bendradarbiavo su Tauragės visuomenės sveikatos biuru, B. Baltrušaitytės biblioteka, Tauragės muziejumi, Kultūros centru. Buvome nuolatiniai šių institucijų organizuojamų renginių dalyviai.

TAU taryba organizavo mokslo metų pradžios šventę. Tikros mokslo metų pradžios šventinės nuotaikos sukūrimui pristatyta vokalinė-instrumentinė grupė „Tango plius“. Ansamblio atliekamos melodijos ir dainos sukėlė malonius jaunystės prisiminimus, senjorai dainavo kartu su atlikėjais, šventinė nuotaika tikrai buvo sukurta. Atlikėjams buvo nuoširdžiai padėkota.

Organizuota Kalėdinė popietė, studentų dalyvavimas Suaugusių mokymo savaitės renginiuose, susitikimai su policijos komisariato bendruomenės pareigūnėmis, su psichologu E. Karmaza (rugsėjo mėn.), žurnalistu H. Vaitiekūnu (lapkričio mėn.), bardu, politiku S. Lapėnu (vasario mėn.). Organizuotas TAU studentų dalyvavimas miesto renginiuose (Vasario 16 d. minėjimas, akcija Atmintis gyva, nes liudija ir kt.) 

Bendrųjų kompetencijų fakultetas, dekanė Kazimiera Savodnikienė.

Ekskursijos į Joniškį, Žagarę (spalio mėn.), į Pakruojo dvarą (lapkričio mėn.), visi studentai turėjo galimybę aplankyti Tauragės muziejų Santaka bei tremtinių ir politinių kalinių kančių namus.

Studentai dalyvavo tęstiniuose kompiuterinio raštingumo kursuose (spalio mėn.), skaitmeninio raštingumo mokymuose pažengusiems (lapkričio mėn.), akcijos Senjorų dienos internete renginiuose (spalio mėn.). Visi šie renginiai vyko gaudžiai bendradarbiaujant su biblioteka.

Vasario 25 d. rinkomės į Užgavėnių popietę, kurioje Kazimiera priminė Užgavėnių tradicijas.

Dvasinio tobulėjimo fakultetas, dekanės Edita Paulauskienė ir Ona Kurlinkienė.

Šio fakulteto studentai rinkosi į temines popietes: „Mano šios vasaros įsimintiniausias įvykis, nuotykis, patirtis, potyris“, kuriuo norėčiau pasidalinti su kitais (spalio mėn.), „Kaip svajonės tampa realybe, arba kaip išmokti svajones paversti realybe“ (lapkričio mėn.).

Fakulteto iniciatyva buvo skaitomos eilės miesto maršrutiniuose autobusuose (suaugusių mokymo savaitės renginys), organizuota akcija „Sriubos lėkštė“ vienišiems senoliams ir nepasiturinčioms šeimoms, organizuotas susitikimas su Tauragės Švenčiausios Trejybės bažnyčios klebonu dr. M. Venckumi, kuris skaitė paskaitą „Pasaulio religijos“ (sausio mėn.), bibliotekoje susitikome su rašytoja, knygos „Padai pilni vinių“ autore A. Ruseckaite (vasario mėn.).

Už visų pamėgtas išvykas į teatrus esame dėkingi nenuilstančiai Editai. Baletas Bajedere Rygos operos ir baleto teatre, Kauno dramos teatro spektaklis „Aš - Moljeras", Kauno muzikinio teatro spektakliai Balius Savojoje, Aida, Vilniaus dramos teatro spektaklis Intymūs pokalbiai, susitikimas su aktore N. Narmontaite.

Sporto fakultetas. Dekanas Aleksandras Jurgensonas.

Sporto fakulteto studentai turėjo galimybę du kartus per savaitę treniruotis Jovarų mokykloje.

Rugsėjo mėn. komanda sėkmingai dalyvavo Druskininkų TAU organizuotoje tarptautinėje Senjoriadoje.

Sveikatos fakultetas. Dekanė Danutė Bernikienė.

Sveikatos fakultetas glaudžiai bendradarbiavo su visuomenės sveikatos biuru. Aktyviai dalyvavome organizuotose mankštose senjorams, kituose biuro inicijuotuose renginiuose.

Menų fakultetas. Dekanės Marytė Bartkienė ir Virginija Kančauskienė

Menų fakultete nuoširdžiai dirbo mūsų mielos mokytojos Audra Paulauskienė, Gitana Budginienė, Inesa Altaravičienė, Alma Rumšienė.

Seminaruose Vizualinis ir taikomasis menas studentės mokėsi dirbti su oda, gamino įvairius papuošalus (dėstytoja Audra), pagaminta daugybę papuošalų planuotai parodai. Meno terapijos užsiėmimuose mokėmės lieti akvarelę, karpyti, lankstyti (dėstytoja Gitana). Chorinio dainavimo pamokose prisiminėme dainavimo pagrindus, parengėme muzikinį sveikinimą Jovarų mokyklos bendruomenei, mokyklos gimtadienio proga. Šokio pamokos – gera sveikos gyvensenos populiarinimo priemonė (vadovė Alma). Pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Pagėgių kultūros centru ir planuojame dalyvauti Žasų turgaus renginyje.

Užsienio kalbų fakultetas. Kuratoriai Edita Paulauskienė (vokiečių k.), Algirdas Žukauskas (anglų k. pradedantiesiems), Albina Senkuvienė anglų k. pažengusiems).

Nuoširdžiai su norinčiais mokytis kalbų darbavosi Rimutė Bandzinienė (vokiečių k.), Gintarė Kolesnikova (anglų k.) ir Jūratė Senkuvienė (anglų k.).

Užsienio kalbų fakulteto studentai kartą per savaitę rinkosi Jovarų pagrindinėje mokykloje ir „Versmės“ gimnazijoje. Prasidėjus karantinui šio fakulteto studentai dirbo nuotoliniu būdu.

            Sukurta universiteto svetainė, kurios adresas yra tautaurage.lt , turime facebook puslap, kuriame skelbiame naujienas.

            Karantinas sustabdė TAU veiklą, dar daug planuotų veiklų liko neįgyvendinta (kelionės po Lietuvą, piligriminė kelionė „Lietuviškoji Lenkija“, mokslo metų pabaigos šventė, kurioje planuotas meno kolektyvų koncertas, meninių dirbinių paroda, susitikimas su Kelmės, Marijampolės TAU studentais

Tau pirmininkė                                                                                    Albina Senkuvienė

 

 

METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA

 

2019 metų pabaigoje buvau paprašyta padėti vesti Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus  universiteto buhalterinę apskaitą už 2019 metus. Nuo 2019 metų  lapkričio 13 dienos pradėjau vykdyti individualią veiklą pagal pažymą Nr.938312.

Suvedžiau Kasos operacijų bei Banko operacijų apskaitą už laikotarpį  nuo 2019 metų sausio 1 dienos.

Suvedžiau ūkinių operacijų žurnalus už 2019 metus.

Remdamasi visais man pateiktais dokumentais 2020 metų sausio mėnesio 16 dieną pateikiau Valstybinei mokesčių inspekcijai formą GPM312L už 2019 metus.

Tauragės rajono savivaldybė per 2019 metus neformaliam švietimui ir sveikatinimo programai  įgyvendinti pagal atskirus projektus skyrė 6049 Eur. Iš jų:

2019-04-30 Sveikatos rėmimo programai 200,00 Eur.

2019-06-27 Lėšos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programai II ketvirčiui vykdyti 500,00 Eur.

2019-07-02 Lėšos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programai III ketvirčiui vykdyti 600,00 Eur.

2019-07-17 Lėšos projektui „Sveikas senėjimas 2“ 300,00 Eur.

2019-10-03 Lėšos projektui „Sveikas senėjimas 2“ 300,00 Eur.

2019-10-23 Lėšos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programai IV ketvirčiui vykdyti 2900,00 Eur.

2019-11-14 Lėšos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimo programai IV ketvirčiui vykdyti 1249,00 Eur.

2019 metais surinkta nario mokesčio 3159 Eur.

Per 2019 metus išleista 7956,91 Eur, iš jų  įvairios paslaugos už transportą ekskursijų metu bei atskirų už telefoną 103,59 Eur, gėlėms renginių metu 110,60 Eur.

2019-12-31 likutis kasoje 42,30 Eur.

2019-12-31 likutis banko atsiskaitomojoje sąskaitoje 4427,06 Eur.

 

 

Buhalterė                                                                                             Vlada Kazlauskienė