+370 686 37004

senk.albina@gmail.com

Darbo dienomis nuo 10.00 – 16.00

Apie mus

Šalia senjoro kasdien budi angelas skaistus,
kad tas, jei pargriūtų, įsikibtų į sparnus,
jei pasiklystų, parvestų jį į namus.

Gal todėl, sulaukęs sidabrinės pilnaties,
su Dievo pagalba ieško moksle pilnatvės,
ir sulaukia gilios ir gražios senatvės.

Senjorai orūs, dori, protingi ir vieningi,
turi gerą humoro jausmą ir didelę širdį,
myli vaikus, vaikaičius ir mūsų šalį.

Senjorų gyvenimišką patirtį lydi gili išmintis,
O ugdydami gražias ir prasmingas mintis,
Jie panaikina bendravimui pastojusias kliūtis.

Siekiant nepriekaištingos gyvenimo darnos,
tarp pagyvenusio žmogaus, aplinkos,
jie tikisi supratimo ir iš jaunosios kartos.

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas įregistruotas kaip savarankiška, pelno nesiekianti visuomeninė švietėjiška organizacija, veikianti Tauragės rajone, vienijanti pagyvenusius asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant amžiaus ir išsilavinimo.

VIZIJA

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitetas – savarankiška, visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą su Tauragės rajono pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis, atsižvelgiant į jų poreikius bei galimybes, atsižvelgiant į socialinės politikos naujoves bei gyvenimo pokyčius.

MISIJA

 • Užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti darbingumą, fizinį aktyvumą, kelti žinių bei kultūros lygį.
 • Skatinti tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei sudaryti sąlygas saviraiškai bei patirties sklaidai.
 • Ugdyti gebėjimą bendrauti tarp kartų, siekiant gyvenimo darnos, pagyvenusio žmogaus ir aplinkos harmonijos.
 • Sukurti sąlygas gerai emocinei būsenai bei palaikančiai atmosferai, kur senjorą supanti aplinka taptų pagrindiniais tobulėjimo proceso elementais.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetais bei užsienio šalių giminingomis visuomeninėmis organizacijomis.

Universitete šiuo metu veikia šie fakultetai:

 • Socialinės pagalbos, psichologijos ir teisės.
 • Sveikatos, sveiko gyvenimo būdo propagavimo.
 • Užsienio kalbų ( anglų).
 • Dailės ir meno pažinimo.
 • Informacinių technologijų.
 • Krašto pažinimo ir kultūros paveldo.

Universitete taip pat veikia :

 • Diskusijų klubas POST SCRIPTUM
 • Etnografinių šokių ansamblis PELĖDA

Tauragės Senjorų Trečiojo amžiaus universitete užsiėmimus neatlygintinai veda Kauno kolegijos Tauragės skyriaus ir kitų aukštųjų mokyklų kviesti lektoriai, politikai, istorikai, menininkai bei kiti visuomeninei veikėjai. Po dviejų metų išduodami sertifikatai.  Nei stojamųjų, nei baigiamųjų egzaminų ar įskaitų nėra. Parašius prašymą, sumokėjus mokestį už mokymąsi, galima tapti šio universiteto studentu – klausytoju.
 Paskaitos vyksta kartą per mėnesį. Užsienio kalbų ir informacinių technologijų fakultetuose mokymai vyksta dažniau, nes dviejų metų programa realizuojama per vienerius metus. Organizuojami seminarai, konferencijos, disputai, kultūriniai ir sportiniai renginiai, išvykos.
 TAU tikslas – vykdyti nepertraukiamą žmonių mokymą, aktyvinti bendravimą, sudaryti galimybes saviraiškai.  Šiuo metu universitete mokosi 140 studentų – klausytojų.
 Mokymasis – yra procesas, suteikiantis gyvenimui prasmę, tai procesas, kai patyrimas transformuojasi į žinias, įgūdžius, požiūrius, vertybes ir įsitikinimus. Mokymasis – tai pagrindas harmoningai senatvei.